ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวกิจกรรม | ข่าวสารงานวิจัย | ข่าวประกันคุณภาพ | ข่าวด้านทำนุศิลปวัฒธรรม | ข่าวสมัครงาน |

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่1/2560

By administrator
2017.04.10 169

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่1/2560 MORE...


อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน "ผู้บริหารพบสื่อรับเทศกาลสงกรานต์"

By administrator
2017.04.11 139

อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร คณบดี ร่วมงาน "ผู้บริหารพบสื่อรับเทศกาลสงกรานต์" MORE...


คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

By administrator
2017.04.12 99

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ MORE...


อาจารย์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

By administrator
2017.04.18 209

อาจารย์บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย MORE...


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

By administrator
2017.04.19 138

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 MORE...


ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ทองอ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

By administrator
2017.04.20 173

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ทองอ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา MORE...


ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

By administrator
2017.04.24 96

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา MORE...


นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

By administrator
2017.04.28 72

นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน MORE...


นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

By administrator
2017.04.28 588

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) MORE...


จัดประชุม ครั้งที่ 2/2560

By administrator
2017.06.06 293

จัดประชุม ครั้งที่ 2/2560 MORE...