ติดต่อคณะฯ

ที่อยู่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี, ประเทศไทย 70150
P: (032) 261-790 ต่อ 3202