นักศึกษาที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวด ในหัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"

     นักศึกษาที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวด ในหัวข้อ \"คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย\"
สามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารได้ที่ข้างล่างนี้