บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

     บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ยอดจำนวผู้มาบริจาค ทั้งหมด 249 คน บริจาคไม่ได้ 75 คน บริจาคได้ 174 คน คิดเป็น 69,600 ซีซี