อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ นักศึกษา คบ.1 สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมสวดมนต์

     อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ นักศึกษา คบ.1 สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมสวดมนต์และเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ