คณบดีร่วมงาน "ผู้บริหารพบสื่อรับเทศกาลสงกรานต์"

     คณบดีร่วมงาน "ผู้บริหารพบสื่อรับเทศกาลสงกรานต์" ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และร่วมงานแถลงข่าว