ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

     ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560


รูปภาพจาก facebook