โครงการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดย อ.พิเชฐ

     

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พิเชฐ สัตย์วินิจ รองคณบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

รูปภาพจาก facebook